Bæredygtig kaffe der giver værdi til dine kunder og ansatte

+45 26 83 89 83

a

PodEspresso

Sådan vedligeholder du dit anlæg

  • Hurtigt blåt blink = spildbakken er fuld, tøm bakken.
  • Langsomt blå blink = næsten ikke mere vand på tanken, der kan kun steames.
  • Konstant blåt lys = tanken er tom, fyld vand på. Brug kalkfrit blødgjort vand ved stuetemperatur.
  • Grønt lys blinker = steamertårn og espressotårn varmer op.
  • Konstant grønt lys = maskinen er klar. 


Espressotårn

Når alle lamper blinker skal maskinen genopfyldes med en nøgle,
maskinen skal være tændt. Åben lemmen (sidder på forsiden af maskinen), sæt nøglen i og tryk på clean knappen i 3 sek.
Lysene blinker en efter en = genopfyldningen er i gang.
Når den grønne lampe lyser, er maskinen genopfyldt, og displayet viser det nye antal espressoer.
Hvis den røde lampe lyser efter genopfyldningen, virker opfyldningen ikke og proceduren skal så gentages med en ny nøgle.

Rensning af espressotårn
Læg den hvide gummiring i espressofilteret med den flade side nedad. Tryk på clean knappen. Renseprocessen tager ca. 2 min. Husk at skylle espressofilteret under rindende vand efter rensning
Rensning bør foretages hver dag efter endt brug, eller efter brygning af ca. 30 espressi
Displayet viser hele tiden hvor mange gange maskinen er blevet renset


Alle de løse dele (skuffer, vandbeholder, mokka og espressofilter, gummiring ) tåler opvaskemaskine, og bør rengøres jævnligt.

Afkalkning af espressotårn
Efter et forudbestemt antal kopper espresso skal maskinen afkalkes. Rød og grøn lampe blinker = maskinen skal afkalkes
Tænd for maskinen
Sæt mokkafilteret i filterholderen
Tøm vandtanken og tag filterposen ud
Fyld ½ l. vand i tanken
Hæld en flaske Durgol kalkafrensning i vandtanken og dernæst ½ l vand
Sæt vandtanken tilbage i maskinen
Tøm vandbakken og sæt den rigtigt tilbage i maskinen
Tryk på clean knappen og espresso knappen samtidigt i mindst 3 sek
Blå og grøn lampe blinker = renseproceduren er i gang
Blå blink kun = tøm bakken og sæt den tilbage i maskinen og renseproceduren fortsætter
Konstant blå lys = kalkafrensningen er nu fordelt i maskinen
Lad det virke i 5-10 min – husk at tømme vandbakken
Smid resten af vandet i vandtanken ud og put 3 l rent vand i og sæt den tilbage i maskinen
Blå og grøn lampe blinker
Tryk så igen på clean knappen og espresso knappen samtidigt i mindst 3 sek.
Blå blink kun = tøm bakken og sæt den tilbage i maskinen og vandgennemskylningen fortsætter
Konstant blå lys = renseproceduren er nu færdig
Tøm bakken og fyld rent vand på tankenSteamertårn

Fælles for steamertårn og espressotårn
Hurtigt blåt blink = spildbakken er fuld, tøm bakken
Langsomt blå blink = næsten ikke mere vand på tanken, der kan kun steames
Konstant blåt lys = tanken er tom, fyld vand på. Brug kalkfrit blødgjort vand ved stuetemperatur
Grønt lys blinker = steamertårn og espressotårn varmer op
Konstant grønt lys = maskinen er klar

Steamertårn
Rødt og grønt blink = steameren trænger til at blive renset
Konstant rødt lys = steameren skal renses inden den virker igen
Rødt lys blinker = steamer fejl – tjek at steamerknappen er slukket og at skruen (lige over bakken) står på lukket

Rensning af steamertårn
Rensning bør foregå jævnligt, for at undgå tilkalkning
Sluk maskinen
Sørg for at der er vand i tanken, og at spildbakken er tom
Tryk på Water knappen og tænd for maskinen, hold Water knappen inde indtil maskinen blinker rød/grøn
Når maskinen blinker grønt og blåt, (efter ca. 5 min) drej skruen med uret til åbenposition. Drej skruen tilbage til luk position efter 1 min og steameren er nu renset
Genstart maskinen ved at trykke på waterknappen, og maskinen er herefter klar igen

Steamertud skal tørres af hver gang den er blevet brugt. Hvis der er en lille mælkeprop i tuden, skru op for steamerknappen så den presses ud.

Ring nu